Kezdőlap  »  Alapítvány  »  Kuratórium

Kuratórium

Az Alapítvány kezelőszervezete és legfőbb döntéshozó szerve (kivéve az alapítói jogokat) a Kuratórium.

Az alapítók jelölik ki a kuratórium tagjait. A kuratórium mandátuma 5 éves időtartamra szól. A tisztség megszűnik még írásbeli lemondással, alapítói visszahívással, valamint három egymást követő kuratóriumi ülésről történő indokolatlan távolmaradással is.

A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, amely nyilvános kivéve, ha személyi kérdéseket tárgyal. A kuratóriumot a titkár hívja össze, de össze kell hívni akkor is, ha a kuratórium legalább három tagja azt kezdeményezi. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben egyenlő a szavazatszám, akkor az elnök szava dönt.

A kuratórium elnöke: az alapítvány céljaival azonosuló, annak pozitív arculatát erősítő, propagáló tekintélyes személyiség, aki szükség esetén reprezentálja az alapítványt szakmai, társadalmi eseményeken.

A kuratórium titkára: képviseli az alapítványt, kezdeményezi, szervezi a kuratórium és az alapító döntéseinek a végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét, ellátja mindazokat a tevékenységeket amelyekkel a kuratórium megbízza.

A Kuratórium jelenlegi összetétele:

Elnök:
Prof. Dr. Szabolcs Szilárd Zoltán

Titkár:
Erdős Ferenc László

Tagok:
Kutikáné Orosz Anna
Pamperné Katona Irén
Bihari Antal
Gubacsi Gyula
Szabó Pál