Kezdőlap  »  Alapítvány  »  A szervezet  »  Céginformációk

Céginformációk

I. A Szív a Szívér Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) alapadatai:

Az Alapítvány neve: Szív a Szívért Alapítvány
Az Alapítvány jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.
Az Alapítvány székhelye: 1138 Budapest, Váci út 163. IV.em. 23.
Az Alapítvány KSH száma: 18602267919956111
Adószáma: 18602267-1-41
Bankszámla száma: 11740009-20041597

Az Alapítvány alapítói:

  • Orbánné Molnár Mária
  • Dolgos László

 
Az Alapítvány alapításának időpontja: 1994. március 12. – Tatabánya
Az Alapítvány országos.
Az Alapítvány nyitott.

Az Alapítvány önálló képviseletére jogosultak:

  • a Kuratórium elnöke
  • a Kuratórium titkára

 
Az Alapítvány bankszámláiról készpénzfelvételt vagy utalást, minden esetben csak az alábbi két Kurátor együttes aláírásával lehet kezdeményezni:

  • a Kuratórium elnöke és
  • a Kuratórium titkára

 

II. Az Alapítvány célja

Az Alapítvány célja tartós közhasznú-, közcélú feladatoknak az egészségileg és anyagilag rászorultak, jelentkezők vagy hatóságok által ráirányított magyar állampolgárok részére szükséges ellátáshoz kapcsolódó közvetett- és közvetlen segítségnyújtás anyagi-, tárgyi- és személyi közreműködéssel.

Anyagi-, erkölcsi támogatást nyújt a szívtranszplantáltaknak (új szívesek), és erkölcsi támogatást a szívre várók részére, életesélyeik növelése érdekében.
Segítséget nyújt sikeres műtétet követően a rehabilitációhoz, pszichológiai- és szanatóriumi kezeléshez, elhelyezéshez. Kirándulásokat finanszíroz szívtranszplantáltak- és várólistán levők számára, oktatást szervez a várólistások lelki felkészítésére.
Országos Orvos-Beteg találkozókat szervez a szívtranszplantáltak számára évi egy alkalommal.

III. Működési elvek

A Kuratórium Elnöke, Titkára és a Kurátorok (kuratóriumi tagok) az Alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül látják el. Az Alapítvány működtetése során felmerül igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

IV. Az Alapítvány tevékenységi köre

Az Alapítvány céljai elérése érdekében tevékenységi körébe tartozóan egészségmegőrző-, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs-, szociális- valamint oktatói tevékenységet végez. Közhasznú feladatokat lát el a volt Khtv. helyett hatályba lépett új jogszabályok szerint:

  • 1997. évi CLIV tv. – az egészségügyről (35§; 144§; 225§)
  • 2011. évi CLXXXIX tv. Mo. helyi önkormányzatairól (13§; 23§)

 
V. Az Alapítvány szervezete

Az Alapítók úgy döntöttek, hogy a Kuratóriumon felül más szervezeti egységet nem hoznak létre, Felügyelő Bizottságot sem. Tudomásul veszik ugyanakkor, hogy ha az Alapítvány éves árbevétele meghaladja az 50 millió forintot, a Kuratóriumtól elkülönülő felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv az ügyrendjét önmaga állapítja meg.

A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető- és döntéshozó szerve. Önállóan dönt valamennyi, az Alapítványt érintő kérdésben.