Kezdőlap  »  Alapítvány  »  Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Kedves Honlaplátogató, Sorstárs és Barát köszöntöm Önt megújult weboldalunkon. A “Szív a Szívért Alapítvány” kizárólag a felnőtt szívtranszplantáltak és a transzplantációra váró végstádiumú szívbetegek erkölcsi, életviteli- és anyagi segítségnyújtására jött létre. Ez az alapítvány célkitűzése, a 25 évvel ezelőtti megalapítása óta napjainkig. Az a jelenkori feladatunk, hogy ezt a célkitűzést tovább vigyük, amelyhez tisztelettel kérjük segítő hozzájárulását!

Az alapítvány neve nem védett, ezért – nyilván nemes szándékból -, de más civilszervezetek nevében is szerepelhet a „szív a szívért” kifejezés. Ez megtévesztő lehet, de ha tudják, a “Szív a Szívért Alapítvány” eredeti célkitűzését, akkor ez az ismeret markánsan megkülönbözteti alapítványunkat másoktól.

A Szív a Szívért Alapítványt két magánszemély hozta létre 1994-ben azzal a céllal, hogy segítse a szívtranszplantációra várókat és a szívtranszplantáltakat. Az alapítvány közhasznú szervezet, méghozzá az egyetlen olyan közhasznú szervezet, amely a várólistára felkerült szívbetegeknek, valamint a szívtranszplantáltaknak anyagi- és humán segítséget nyújt, továbbá fontos ismeretterjesztő feladatot lát el.

Jelenlegi financiális lehetőségünk a kívántnál kevesebbszer teszi lehetővé egyes sorstársaink pénzügyi támogatását. E realitás tudatában, a korlátozott anyagi segítség mellett elsősorban társadalmi munkára és humán-, felvilágosító segítségre helyezzük a fő hangsúlyt. Rendezvényeinkkel, kiadványainkkal, felvilágosító munkával hiánypótló ismeretekhez tudjuk juttatni a rászorulókat. Az önkéntes szívtranszplantáltak kórházban fekvő és/vagy otthonukban lábadozó sorstársaik látogatásával segítik át őket felépülésük nehéz időszakán. Alapítványunk önkéntesein keresztül, olyan hiánypótló tevékenységet végez, amely kívül esik az egészségügyi- és más ellátórendszerek lehetőségein. Önkénteseink maguk is transzplantáción átesett emberek, nagyon sok megélt tapasztalattal rendelkeznek, melyeket szívesen megosztanak rászoruló- és érdeklődő sorstársaikkal. Természetesen a pénzügyi lehetőségek javulása esetén a támogatási eszköztárunk kiszélesedhetne.

A 2017-es év a magyar szívsebészek és az alapítványunk nagy ünnepe volt, akkor ünnepeltük Magyarországon az első szívátültetés 25. évfordulóját. Már 2017-ig is folyamatosan növekedett az éves transzplantációk száma, de az utóbbi 3-4 évben különösen meredek ívet mutat az emelkedés. Ennek oka elsősorban a több mint 25 éve felépített hazai gyakorlat, valamint Magyarország Eurotransplant tagsága.

Jelenleg (2019. február) 411 fő szívtranszplantált él hazánkban, míg az elmúlt évben műtöttek száma 57 fő volt. A szívtranszplantáltak véletlenszerűen, de már az ország egész területét lefedik. Az örvendetesen megnövekedett műtétek száma egyre nagyobb követelmények elé állítja alapítványunkat is, úgy anyagi forrásaink-, mint önkénteseink mozgósítása területén.

Dr. Merkely Béla professzor úr mondta egyik előadásában, hogy “a szívtranszplantáció nem a műtét után fejeződik be, hanem akkor kezdődik és élethosszig tart”. Egy új élet kezdődik számukra, melynek első éveiben nehezen-, vagy egyáltalán nem tudnak maguktól újra aktivizálódni, az életben kiteljesedni. Bátortalanok és esetlenek ahhoz, hogy a folyamatos terápia betartása mellett ismét felszabadultabban éljenek. Mentális és elméleti támogatást természetesen sok szakember tud adni ilyen esetekben –adnak is-, de mérvadó, gyakorlati segítséget csak sorstársaiktól kaphatnak, akik a maguk életével és személyes élettapasztalataikkal, már csupán megjelenésükkel többet tudnak adni, mint bárki más.

Az alapítvány teremti meg a fórumot, és szervezi hozzá a helyszínt, hogy a sorstársak az ország egész területéről tudjanak egymással találkozni. Egyszer egy évben tartjuk a több napos országos orvos-beteg találkozót, több alkalommal pedig egy napos regionális rendezvényeket. Ezek azok a fórumok, ahol rendszeresen részt vesznek és előadnak a szívtranszplantációt és az utókezelést a valóságban is magas szinten megvalósító orvosok és asszisztensek.

A szívelégtelenséggel élőknek, a szívtranszplantációra váróknak, a műtéten átesetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatást adunk, megélt ismereteinket megosztjuk, tanácsainkkal, felmerülő kérdéseik megválaszolásával, gondjaik megoldásával jelentős segítséget nyújtunk. Célunk, hogy minél többen legyenek újra önállóak, majd aktívabbak, először családjukban. A későbbiekben állandóan feszegetve a határokat lépjenek ki a családi határokon túlra is. Távlati cél az, hogy – amint, az egészségügyileg lehetségessé válik – minél többen legyenek újra tagjai a munka világának is. Kiemelt cél, hogy bár eltérő mértékben, de ismét részt tudjanak vállalni, a társadalomra jutó terhekből.

Az Alapítvány a tevékenységével ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a szívtranszplantáció ne „CSAK” egy sikeres műtét legyen, hanem az érintettek társadalomba történő visszailleszkedésével össztársadalmi értékké váljon!

Az Alapítvány anyagi forrásokhoz a SZJA 1 %-ból, magántámogatásokból, illetve állami pályázati úton elnyert támogatás révén juthat. Kérem Önt amennyiben van lehetősége, támogassa alapítványunkat, azt a nemes célt, mely az alapítványunk megalakulásakor megfogalmazódott és a fentiekben bemutatásra került.

Ha van észrevétele vagy javaslata munkánkkal kapcsolatban írja meg részünkre, igyekszünk ezeket figyelembe venni, tevékenységünkbe beépíteni.

Adataink – elérhetőségeink:

Szív a Szívért Alapítvány

Adószám: 18602267-1-41
Bankszámlaszám: 11740009-20041597
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU66117400092004159700000000
Webhely: www.szivaszivert.hu
E-mail: erdosfl@gmail.com
Cím: 1138. Budapest, Váci út 163. IV. em. 23.
Tel.: +36-20/414-0835; +36-20/939-1605

 

Üdvözlettel: Erdős László

kuratóriumi titkár