Kezdőlap  »  Alapítvány  »  A szervezet  »  Kuratórium

Kuratórium

A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető- és döntéshozó szerve. Önállóan dönt valamennyi, az Alapítványt érintő kérdésben. A Kuratórium kezeli az Alapítvány vagyonát.

Az Alapítók 7 (hét) tagú Kuratóriumot állítottak fel, amely Elnökből, Titkárból és 5(öt) tagból áll. Ők mindannyian az Alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy.
A kuratóriumi tisztség a jelölés elfogadásával jön létre és határozatlan időre szól.

A kuratóriumi tagsági megbízás megszűnik:

  • megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén, s feltétel bekövetkezésével,
  • az Alapító visszahívásával,
  • lemondással,
  • a tag halálával,
  • korlátozott cselekvőképessége esetén,
  • kizáró-, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

A kurátori tisztség megszűnik továbbá akkor is, ha a Kurátor három egymást követő kuratóriumi ülésről indokolatlanul- és előzetes értesítés nélkül távol marad.

A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, amely nyilvános kivéve, ha személyi kérdéseket tárgyal. A kuratóriumot a titkár hívja össze, de össze kell hívni akkor is, ha a kuratórium legalább három tagja azt kezdeményezi. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben egyenlő a szavazatszám, akkor az elnök szava dönt.

A kuratórium elnöke: az alapítvány céljaival azonosuló, annak pozitív arculatát erősítő, propagáló tekintélyes személyiség, aki szükség esetén reprezentálja az alapítványt szakmai, társadalmi eseményeken.

A kuratórium titkára: képviseli az alapítványt, kezdeményezi, szervezi a kuratórium és az alapító döntéseinek a végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét, ellátja mindazokat a tevékenységeket amelyekkel a kuratórium megbízza.

A kuratórium tagja: részt vesz a kuratórium ülésén. Javaslatokat ad a kuratórium döntés-előkészítő munkájához. Szavazatával befolyásolja a döntések meghozatalát. Aktívan részt vesz a döntések megvalósításában.

A Kuratórium jelenlegi összetétele:

Elnök:
Prof. Dr. Szabolcs Szilárd Zoltán

Titkár:
Erdős Ferenc László

Tagok:
Bihari Antal
Gubacsi Gyula
Kutikáné Orosz Anna
Pamperné Katona Irén
Szabó Pál