Kezdőlap  »  Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. január 1-től visszavonásig

A Szív a Szívért Alapítvány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Honlapunkra látogatókat a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezúton tájékoztatjuk.

Alapelveink:

 • Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk.
 • Hírlevelet külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Az érdeklődőnek a róla tárolt adatokról tájékoztatást adunk, ha írásban kéri a személyes adatok törlését, akkor azt a törvényben előírt módon végrehajtjuk. Email címünk: erdosfl@gmail.com
 • Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

  Szív a Szívért Alapítvány

  Cím: 1138 Budapest, Váci út 163. IV. em. 23.
  Telefon: +36204140835
  E-mail: erdosfl@gmail.com
  Adószám: 18602267-1-41

  Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

  A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint az Alapítvány rendezvényein történő részt vétellel önkéntesen adja meg. A honlapon elképzelhetően találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

  Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

  A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ezzel összefüggésben a látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
  Az adatkezelő a különböző rendezvényein történt regisztráció és/vagy hírlevél feliratkozás során a felhasználók által megadott e-mail címekre csak a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket vagy a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket küld.
  Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben személyes adatait töröljük nyilvántartásunkból.

  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

  A tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adjuk át, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

  A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott esetekre viszonylatában a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
  A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

  Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a vonatkozó törvényekkel összhangban egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

  Átmenő szabályok

  Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. január 1-től hatályos, de a weboldal korábbról származó tartalmait a korábbi előírások is szabályozzák.

  Cookie szabályzat

  A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a mi oldalaink is használnak cookie-kat (sütiket), melyek segítségével weboldalunkon a Google Analytics vagy a későbbiekben más hasonló programhoz történő felhasználói adatok továbbítására használunk.

  A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).