Kezdőlap  »  Alapítvány  »  Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Kedves Érdeklődő, Sorstárs és Barát!  Köszöntöm Önt weboldalunkon!
A “Szív a Szívért Alapítvány” közhasznú szervezet. Kizárólag a felnőtt szívtranszplantáltak és a transzplantációra váró végstádiumú szívbetegek erkölcsi-, életviteli- és anyagi támogatására jött létre. Ez az alapítvány feladata, a 26 évvel ezelőtti megalapítása óta napjainkig.
Végső célunk, hogy szívtranszplantáció ne „CSAK” egy sikeres műtét legyen, hanem az érintettek társadalomba történő visszailleszkedésével össztársadalmi értékké váljon!

Ehhez a célkitűzéshez és tevékenységhez kérjük segítő hozzájárulását!

Az alapítvány neve nem védett, ezért – nyilván nemes szándékból -, de más civilszervezetek nevében is szerepelhet a „szív a szívért” kifejezés. Ez megtévesztő lehet, de ha tudja, a “Szív a Szívért Alapítvány” eredeti célkitűzését, akkor ez az ismeret markánsan megkülönbözteti alapítványunkat másoktól.

A Szív a Szívért Alapítványt két magánszemély hozta létre 1994-ben azzal a céllal, hogy segítse a szívtranszplantációra várókat és a szívtranszplantáltakat.
Az alapítvány 1998-tól közhasznú szervezet, méghozzá az egyetlen olyan közhasznú szervezet, amely a várólistára felkerült szívbetegeknek, valamint a szívtranszplantáltaknak anyagi- és humán segítséget nyújt, továbbá fontos ismeretterjesztő feladatot lát el.

Az Alapítvány tevékenysége:

  • regionális- és országos szívtranszplantációs találkozók megszervezése lebonyolítása,
  • szakmai (orvos-beteg) konferenciák szervezése és lebonyolítása,
  • közösségépítés,
  • humán-, tájékoztató-, oktató munka (weboldal: www.szivaszivert.hu; nyomtatott kiadvány),
  • külső megemlékezéseken a közös megjelenés megszervezése (pl.: Ismeretlen Donor Kopjafája),
  • közvetlen anyagi támogatás (pl. sterilszoba-, fürdőszoba kialakításra, utazási költségre),
  • külső szakmai rendezvényeken (pl. Szívünk napja) kiállítói jelenlét megszervezése,

 

Az alapítvány teremti meg a fórumot, és szervezi hozzá a helyszínt, hogy a sorstársak az ország egész területéről tudjanak egymással találkozni. Egyszer egy évben tartjuk a több napos országos orvos-beteg találkozót, több alkalommal pedig az egy napos regionális rendezvényeket. Ezek azok a fórumok, ahol rendszeresen részt vesznek és előadnak a szívtranszplantációt és az utókezelést a valóságban is magas szinten megvalósító orvosok és asszisztensek.

Alapítványunk önkéntesein keresztül, olyan hiánypótló tevékenységet végez, amely kívül esik az egészségügyi- és más ellátórendszerek lehetőségein. Önkénteseink maguk is transzplantáción átesett emberek, nagyon sok megélt tapasztalattal rendelkeznek. A szívelégtelenséggel élőknek, a szívtranszplantációra váróknak, a műtéten átesetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatást adunk a műtét utáni saját életünkről. Nincs ennél személyesebb- és mélyebb tapasztalat. Megélt ismereteinket megosztjuk, tanácsainkkal, felmerülő kérdéseik megválaszolásával, máris jelentős segítséget nyújtunk gondjaik megoldásához.

Végső célunk, hogy minél többen legyenek újra önállóak, majd aktívabbak, először családjukban. A későbbiekben állandóan feszegetve a határokat lépjenek ki a családi határokon túlra is. Távlati cél az, hogy – amint, az egészségügyileg lehetségessé válik – minél többen legyenek újra tagjai a munka világának is. Kiemelt cél, hogy bár eltérő mértékben, de ismét részt tudjanak vállalni, a társadalomra jutó terhekből.

Dr. Merkely Béla professzor úr (a Semmelweis Egyetem rektora) mondta egyik előadásában:
“A szívtranszplantáció nem a műtét után fejeződik be, hanem akkor kezdődik és élethosszig tart”.

Ebben az új életben a Szív a Szívért Alapítvány mindvégig segítő partner tud lenni a jövőben is.

Jelenleg (2019. november) 451 fő szívtranszplantált él hazánkban, míg az elmúlt évben műtöttek száma 48 fő volt. A szívtranszplantáltak véletlenszerűen, de már az ország egész területét lefedik. Az örvendetesen megnövekedett műtétek száma egyre nagyobb követelmények elé állítja alapítványunkat is, úgy anyagi forrásaink-, mint önkénteseink mozgósítása területén.

Az Alapítvány anyagi forrásokhoz a SZJA 1 %-ból, közvetlen magántámogatásokból, illetve állami pályázati úton esetlegesen elnyert támogatás révén juthat.

Kérem Önt amennyiben van lehetősége, támogassa alapítványunkat, azt a nemes célt, mely az alapítványunk megalakulásakor megfogalmazódott és a fentiekben bemutatásra került.

Ha van észrevétele, vagy javaslata munkánkkal kapcsolatban írja meg részünkre, igyekszünk ezeket figyelembe venni, tevékenységünkbe beépíteni.

 

Adataink – elérhetőségeink:

Szív a Szívért Alapítvány

Adószám: 18602267-1-41
Bankszámlaszám: 11740009-20041597
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU66117400092004159700000000
Webhely: www.szivaszivert.hu
E-mail: erdosfl@gmail.com
Cím: 1138. Budapest, Váci út 163. IV. em. 23.
Tel.: +36-20/414-0835; +36-20/939-1605

 

Üdvözlettel: Erdős László
kuratóriumi titkár