Kezdőlap  »  Beszámolók  »  2007. évi beszámoló

2007. évi beszámoló

A Szív a Szívért Alapítvány javára az Apeh jóváírta a 2007.évi SZJA 1% felajánlásából jóváírandó 979.422,-Ft-ot. Köszönjük mindazoknak akik az Alapítványt jelölték meg kedvezményezettnek. A felajánlott összeget szívtranszplantáltak részére rendezendő orvos-beteg találkozókra fordítjuk.

SZÓBELI BESZÁMOLÓ

A Szív a Szívért Alapítványt a bíróság Pk. 60.024/1994/13 szám alatt 1994-ben jegyezte be. Közhasznú szervezet 1998. június óta.
Az alapító okiratban meghatározott cél a szívátültetés előtt állók, illetve szívátültetettek és családjuk anyagi és erkölcsi megsegítése. A szívtranszplantáltak száma növekszik, aminek örülünk. Ez a tény számos további feladatot ró az alapítványra, a kuratóriumra és a segíteni akaró minden további személyre. Az alapítvány céljának megfelelően végzi feladatait.
A 2007. évben Beremenden rendeztük meg a 3 napos orvos-beteg találkozót. Az első nap orvosi előadás hangzott el az egészséges életmódról és a vitaminok hatásáról. A létrejött találkozón az ország különböző részén élő szívtranszplantáltak és hozzátartozóik vettek részt. Itt sorstársaikkal és orvosaikkal találkozhattak.
Egészséget támogató termék adását, az orvosok nem támogatták, átmenetileg anyagi támogatás történt az év végén.

Esztergomban, részletes egyeztetés történt az alapítvány és a kuratórium jövőjével kapcsolatban.
A 2007-os évben kapott támogatás, elmaradt a várttól. Héjja Péter új transzplantált kérelmére, alapítványunk 100.000,-Ft-al támogatta fürdőszobájának kialakítását.
Alapítványunk sem állami pénzalapból, sem önkormányzattól nem kapott támogatást. Vállalkozási tevékenységet nem folytatott, azzal kapcsolatban bevételre nem tett szert, költséget nem számolt el. A könyvelést és az adóbevallást az Euroexpert Holding Rt. készíti, ezzel is segítve alapítványunkat. Alapítványunknak nincsen köztartozása és más tartozása sem.
Tevékenységünkről megállapítható, hogy alapítványunknál sokszínű közhasznú munka folyik.
A 2007. évi beszámoló itt letölthető!

Sopron, 2008. május 31.

Németh Alajos
a kuratórium titkára


Címkék