2015 Kecskemét-Fülöpszállás orvos-beteg találkozó

 Elsõ nap délutánjára már programot szerveztünk. Elsõnek a Városházát néztük meg. Garda László igazgató úr üdvözölte a szívtranszplantáltakat, és bemutatta illetve felkérte Mák Kornél alpolgármestert, hogy mutassa be a Városházát, illetve Kecskemét városát. Mák Kornél alpolgármester a Városháza dísztermében üdvözölt bennünket, és tartott egy bemutatást Kecskemét városáról.

 

 

A kecskeméti városháza 1892-1896 között épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint. Építészeti mestermunka, nemzeti építészetünk, a magyaros szecesszió csúcsteljesítménye. Ezután szabadprogram keretében sétáltunk a városban, majd vacsora után hosszasan beszélgettünk.

 
Szombaton (VII.04) reggeli után indultunk Fülöpszállásra, ahol találkoztunk Gubacsi Gyula polgármester úrral, aki bemutatta a várost. Üdvözölt bennünket, és örült, hogy a mai napi rendezvény keretében bemutathatja Fülöpszállást. Fülöpszállás a legõsibb Kiskun települések egyike, közel 900 éves múltra tekinthet vissza. Történeti érdekesség, hogy az itt található magasabb halmokból több évezredes kultúrák leletei kerültek már elõ, és avar kori temetkezési helyet is feltártak a régészek. Elsõ írásos említése II. István király uralkodásának idejébõl 1124-re datálható. A falu bemutatása után a szívtranszplantáltak nevében Dolgos László alapító megkoszorúzta az I. és II. világháborús hõsök emlékmûvét, amely méltóan õrzi azok emlékét, akik hõsiesen harcoltak illetve életüket áldozták a hazáért. Majd megnéztük a Református Templomot. A község református temploma 1740-tõl 1789-ig épült. A mûemléki épület ritkaságnak számító orgonája az 1920-as években készült, és még a mai napig is mûködik

 

 

 

Fülöpszállási programunkat Simon tanyán folytattuk. Házigazdák – Rozsinszki Réka szívtranszplatált és Simon Lajos - , valamint a már megérkezett vendégek üdvözlése után megkezdtük az orvos-beteg konzultációt. Lengyel Tibor elnök köszönti megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy 1 év elteltével újra találkozhat a régi és új szívtranszplantáltakkal.

Matuszka Lászlóné titkár üdvözölte a megjelenteket, megköszönte a vendégeknek, hogy elfogadták meghívásunkat majd bemutatta Õket:

Megjelent vendégek:

  • dr Macsári Mária Bács megyei Rehabilitációs Intézet vezetõje
  • dr Merkely Béla prof. úr, dr Szabolcs Zoltán prof. úr, dr Bartha Elektra fõorvosnõ,
  • dr Sax Balázs kardiológus, Varró Csilla koordinátor – Városmajori Klinikáról,
  • dr Balogh Orsolya kardiológus, dr Takács Péter rezidens, Fülöp Angéla, Fényes Mihályné, Horváthné Taskó Ildikó koordinátorok – GOKI-ból,
  • Dolgos László alapító

Emlékeztünk az elhunyt sorstársakra, az ismeretlen donorokra.
A megjelent szívtranszplantáltakat korcsoportok szerint bemutattuk:
1-3 évesek, 4-7 évesek, 8-10 évesek, 11- 15 évesek, 16-18 évesek, 21 éves (Szakács László)

Dolgos László alapító szeretettel üdvözölte a megjelent vendégeket és a szívtranszplantáltakat.
Örömét fejezte ki, hogy ismét részt vehet a találkozón, találkozhat és megismerkedhet olyan csodás emberekkel, mint a szívtranszplantáltak és a körünkben megjelent, illetve a kórházakban közremûködõ orvosokkal. Még a mai napig egy csodának nevezi a szívátültetést. Ezt a találkozót is szülõ-gyermek összejövetelnek nevezné.

dr Macsári Mária orvosszakértõ tájékoztatott a megváltozott munkaképességrõl, illetve a rokkant ellátásról. Megváltoztak az ellátások neve és az összegük. Ez a témakör nagyon érdekelt mindenkit. Kérdésekkel fordultak hozzá: pl. foglalkoztatás a rokkantság mellett, parkoló kártya jogosultsága stb.

Felkértük kedves orvosainkat tájékoztassanak bennünket a szívtranszplantáltak helyzetérõl.

dr Szabolcs Zoltán prof.úr tájékoztatott bennünket hogy az elmúlt évhez viszonyítva megváltoztak a kezelések, gyógyszerek. Ma már 60 éven felülieket is transzplantálnak. Céljuk a donor kapacitás maximálására való törekvés. Az Eu-T-hoz történt csatlakozás tapasztalatait összegezte. Megkétszerezõdött a szívátültetések száma. Magyarország nyertesen került ki az Eu-T-hoz történt csatlakozásból.

dr Balogh Orsolya doktornõ örömmel látta sok betegét így együtt. A GOKI-ba kerülése óta gördülékenyebbé tették a szívtranszplantáltak kezelését. Szeretne jó kapcsolatokat kialakítani a betegekkel.

dr Sax Balázs doktor úr üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Városmajori Klinikán Õ vette át a transzplantáltakat. Csapatát erõsítik fiatal, lelkes orvosok, koordinátorok, és az osztályon dolgozó nõvérek. Terveik között szerepel a betegek oktatása, tájékoztató anyag megjelenésével, hogy a várólistára kerülõ beteg is pontosan tudja mi várható a transzplantáció után a gondozásban.

Matuszka Lászlóné titkár – beszámolt az Alapítvány munkájáról.
2014. évben újra felülvizsgálta országos szinten a Bíróság a közhasznúság jogosságát, amelyet hosszú huzavona után végül ismét megkaptunk. Már csak a végsõjogerõre emelés levelet várjuk.
Kuratórium létszáma 7 fõ.
Bemutatta Õket:
Lengyel Tibor elnök, Matuszka Lászlóné titkár, dr Szabó Zoltán prof. úr örökös tiszteletbeli elnök, Tagok: Kutikáné Orosz Anna, Pamperné Katona Irén, Omischl Gyula, Szabó Pál

Az alapítvány szerény anyagi keretbõl gazdálkodik. Ebbõl fedezzük a támogatások, találkozók költségeit.
2014. december 31-i záró egyenleg 8.8 eFt. Támogatásokat csak súlyos betegségekre tudunk adni. Ezt mindenkinek a lelkiismeretére bízzuk. Szociális juttatásokat sajnos nem áll módunkban támogatni.. Ezért ismét kérjük mindenkinek a segítségét abban, hogy következõ években is kapjunk minél nagyobb összeget az SZJA 1 % - ból. (rokonok, ismerõsök, barátok támogatását).

 

 

Délutáni programot sétakocsikázással, lovasbemutatóval folytattuk. Vacsoráig zenét hallgattunk, táncoltunk.

 

 

Vasárnap látogatást tettünk a Planetáriumba. A planetáriumi vetítõgéppel be mutatták az Egyenlítõtõl az Északi Sarkig bármely földrajzi szélességrõl megfigyelhetõ csillagos eget. A Föld forgását szimulálva olyat is játszhatnak, mintha fölgyorsítanánk az idõt. Sõt azt is, mintha ûrhajóban lennénk.

Utána megtekintettük a görög-keleti templomot.

 

 

 

Befejezésül hétfõn még gyárlátogatást tettünk a Mercedes autógyárba. Erdõs László szervezte.

Végül úgy búcsúztunk el, jövõre újra találkozunk és mondják el sorstársaiknak az élményeiket.

Köszönjük a szervezõknek a tartalmas programot.
Matuszka Lászlóné titkár

 

TALÁLKOZÓ VISSZHANGJA

Szívvel, lélekkel
György Zsombor, 2015. július 11.

Õszintén sajnáltuk gyerekfejjel azokat a társainkat, akik december 24-e körül születtek, pláne, ha például Éva, Ádám, István, János névre keresztelték õket. Születésnap, névnap és karácsony egy rakáson, a Jézuska egyszerre elhoz minden ajándékot. Aztán egy egész évig semmi. Na, ebbe belegondolni is rémesnek tûnt. Akkoriban még nem gondolhattuk, hogy sok évvel késõbb olyan emberekkel ismerkedünk meg, akik két születésnapot is ünnepelnek.

Végstádium. Mennyire borzalmas szó, ezt hallva elõször nyilván a nagyon súlyos rákbetegekre gondolunk, meg azokra, akiknek nincs tovább. Vég: igen, van ott egy ütközõ, aminek nekiszáguldani nem tanácsos. De mellette ott áll az a szó is, hogy stádium. Egy állapot. Ami ugye mégiscsak az élettel összeegyeztethetõ fogalom.

Forrás: Magyar Nemzet Online
TELJES CIKK: http://mno.hu/hetvegimagazin/szivvel-lelekkel-1294753

 

Szívátültetés: a vezetõ országok között hazánk
2015. július 5.

A világ vezetõ országai között van Magyarország a szívátültetések számát tekintve – mondta Szabolcs Zoltán szívsebész, a Semmelweis Egyetem tanára egy szívátültetetteknek szervezett családi napon Fülöpszálláson. A Szív a Szívért Alapítvány által szervezett találkozón a szívtranszplantáción átesettek a meghívott orvosokkal is közvetlenül beszélgethettek, és megoszthatták tapasztalataikat egymással.

A Fülöpszállás melletti tanyára közel 50 szívátültetett érkezett, sokan családjukat is elhozták. Szakács László 21 éve kapott új szívet, a rehabilitációban sokat segített neki, hogy folyamatosan sportolt. „Alkati kérdés is, de biztos, hogy erre szükség van, mindegy, milyen szinten, de a mozgásnak, a sportnak – azt hiszem, lesz is errõl majd ma egy elõadás – nagyon fontos szerepe van. Egyrészt egészséges, másrészt eltereli a betegségrõl a figyelmet, tudja motiválni az embert” – mondta a férfi.

Teljes cikk VIDEÓVAL:
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/szivatultetes-a-vezeto-orszagok-kozott-hazank-1293892

 

Körzeti Televízió Kecskemét - Ktv