2007. évi beszámoló


2007. évi egyszerûsített számviteli beszámoló fõbb adatai

Beszámoló letöltése .pdf formátumban


SZÓBELI BESZÁMOLÓ

A Szív a Szívért Alapítványt a bíróság Pk. 60.024/1994/13 szám alatt 1994-ben jegyezte be. Közhasznú szervezet 1998. június óta.


Az alapító okiratban meghatározott cél a szívátültetés elõtt állók, illetve szívátültetettek és családjuk anyagi és erkölcsi megsegítése. A szívtranszplantáltak száma növekszik, aminek örülünk. Ez a tény számos további feladatot ró az alapítványra, a kuratóriumra és a segíteni akaró minden további személyre. Az alapítvány céljának megfelelõen végzi feladatait.
A 2007. évben Beremenden rendeztük meg a 3 napos orvos - beteg találkozót. Az elsõ nap orvosi elõadás hangzott el az egészséges életmódról és a vitaminok hatásáról. A létrejött találkozón az ország különbözõ részén élõ szívtranszplantáltak és hozzátartozóik vettek részt. Itt sorstársaikkal és orvosaikkal találkozhattak.
Egészséget támogató termék adását, az orvosok nem támogatták, átmenetileg anyagi támogatás történt az év végén. Esztergomban, részletes egyeztetés történt az alapítvány és a kuratórium jövõjével kapcsolatban.
A 2007-os évben kapott támogatás, elmaradt a várttól. Héjja Péter új transzplantált kérelmére, alapítványunk 100 000 Ft-al támogatta fürdõszobájának kialakítását.
Alapítványunk állami pénzalapból, illetve semmilyen önkormányzattól nem kapott támogatást. Vállalkozási tevékenységet nem folytatott, azzal kapcsolatban bevételre nem tett szert, költséget nem számolt el.  A könyvelést és az adóbevallást az Euroexpert Holding Rt. készíti, ezzel is segítve alapítványunkat. Alapítványunknak nincsen köztartozása és más tartozása sem.
Tevékenységünkrõl megállapítható, hogy alapítványunknál sokszínû közhasznú munka folyik.

Sopron, 2008. május 31.

Németh Alajos
a kuratórium titkára